นโยบายความเป็นส่วนตัว PRIVACY POLICY

คิดดีมีตังค์.com เคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ทุกคนที่เข้าใช้แอปพลิเคชันและเว็บไซต์ของเรา เราขอแนะนำให้ท่านอ่านนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ เพื่อที่จะได้เรียนรู้และเข้าใจหลักปฏิบัติที่เรายึดถือในการใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่าน เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสำหรับการดำเนินการเพี่อบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ โดยมีหัวข้อสำคัญต่าง ๆ แก่ท่านดังนี้

กรุณาอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา และติดต่อเรา ในกรณีที่ท่านมีคำถาม หรือประสงค์จะ ลบ / แก้ไขข้อมูลของท่าน ติดต่อได้ที่ [email protected]


ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวม

เรารวบรวมข้อมูลด้วยวิธีดังต่อไปนี้
เมื่อท่านสร้างบัญชีบนแอปพลิเคชั่น หรือให้ข้อมูลส่วนตัวของท่านผ่านทางแพลตฟอร์ม ข้อมูลที่เราจัดเก็บอาจรวมถึงข้อมูลต่าง ๆ เหล่านี้ของท่าน


ข้อมูลที่เราได้จากการใช้บริการของท่าน เช่น เมื่อท่านกดเปิดดูคอนเท้นต่างๆ เราอาจประมวลข้อมูลโดยใช้วิธีการอัตโนมัติด้วยการใช้เทคโนโลยีหลากหลาย ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมอาจรวมถึง ระบบปฏิบัติการ ประเภท คุณลักษณะ หรือตัวระบุของอุปกรณ์เคลื่อนที่ จำนวนครั้งที่เข้าเยี่ยมชม ตำแหน่งที่ตั้งของอุปกรณ์เคลื่อนที่ของท่าน เป็นต้น